Ratsastaminen on ollut yleinen liikkumistapa jo yli tuhansia vuosia, jossa ratsastaja ohjaa ja hallitsee hevosta käyttämällä apuna omaa painoaan, jalkojaan sekä käsiään. Hevoset on opetettu eri merkeillä muuttamaan vauhtia, vaihtamaan suuntaa sekä pysähtymään. Ratsastaminen on tehokas liikuntamuoto, jossa kehittyy tasapaino, koordinaatiokyky sekä lihakset ja liikkeen hallinta kyky ja sen on todettu poistavan stressiä myös tehokkaasti.

Ratsastus on yhä suositumpi harrastus, joka saatetaan aloittaa hyvinkin nuorena. Ikärajaa aloittamiseen ei ole, eikä myöskään tasovaatimuksia, jokainen aloittaja otetaan huomioon ja edetään sen mukaisesti omantasonryhmässä alkeisryhmistä erilaisiin kilpailijatason ryhmiin. Nuorimmat harrastajat aloittavat harrastuksen poneilla ratsastaen, edeten suurempiin hevosiin. Ratsastus lajeja ovat kenttäratsastus, kouluratsastus, vikellys, sekä esteratsastus ja ei niin tunnettu valjakkoajo. Ensimmäiset ratsastustunnit voidaan pitää myös niin, että ohjaaja taluttaa hevosta tai ponia ratsastajan vierellä koko tunnin ajan. Näin tutustutaan hevoseen sekä saadaan tuntumaa ratsastukseen. Ratsastusta opettaa ratsastuskoulut ja ratsastus tunteja pitää niihin koulutetut ratsastuksen opettajat. Aikuisena harrastuksen aloittaneita löytyy myös yhä enemmän. Se sopiikin kaikille harrastukseksi, ikään, sukupuoleen tai kokoon katsomatta. Yleisin ratsastus harrastuksen aloitus ikä on 10-16 vuoden ikäisenä, se saatetaan unohtaa jossakin vaiheessa elämää, mutta myöhemmin aikuisena taas aloittaa uudestaan. Ratsastuksessa kiehtovinta onkin suuret ja voimakkaat hevoset sekä se, että siinä päästään lähelle luontoa ja ollaan paljon ulkoilmassa.

Ratsastajalle ja hevoselle rakentuu hyvä yhteistyö taito sekä luottamus toisiaan kohtaan. Ratsastaa voi maastossa, kentällä, maneesissa tai pelloilla. Monilla ratsastuskouluilla on suojatut maneesit, isot rakennukset, joiden sisälle on tehty suuret hiekka kentät, joissa ratsastustunnit pidetään, näiden vuoksi ratsastusta voi harrastaa ympärivuotisesti ja säästä riippumatta. Ratsastus tunteja on hyvin saatavilla etenkin suurimmilla paikkakunnilla, ja niitä järjestää ratsastusopistot. Ratsastus tuntien hinnat vaihtelevat eri paikkakuntien välillä 40 eurosta jopa 90 euroon. Osallistua voi joko ryhmätunnille tai yksityistuntina. Leirejä järjestetään myös sekä pitkään harrastaneet hankkivat itselleen hoitohevosen. Välineitä, joita ratsastus harrastus vaatii, ei välttämättä tarvitse hankkia itselleen omaksi, moni tunteja pitävä ratsastuskoulu lainaa välineitä. Kypärä on kaikista tärkein, sillä se suojaa päätä mikäli tippuu hevosen selästä. Kypärä onkin pakollinen väline ratsastuksessa. Oikeanlaiset kengät, eli ratsastussaappaat sekä luistamattomasta materiaalista valmistetut ratsastushousut suojaavat tapaturmilta. Yleisin tapaturma onkin hevosen selästä tippuminen, hevonen voi säikähtää tai pysähtyä äkillisesti, jolloin ratsastaja tippuu selästä. Moni ratsastus opisto tarjoaa myös vakuutuksia harrastajalle tapaturmien varalta. Ratsastus on kuitenkin suhteellisen turvallinen laji tapaturmatulosten mukaan. Ratsastus on otettu myöskin olympialajiksi.Olympialaisissa lajeina on kouluratsastus, esteratsastus sekä kenttäratsastus. Kansainvälisissä kilpailuissa lajeina on myös lännenratsastus, matkaratsastus, valjakkoajo ja vikellys. Paralympialaisissa kilpaillaan taas vammaisratsastuksessa.

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia
Ratsastusterapia

Liikuntavammaisten lasten ja aikuisten kuntouttamiseen on otettu avuksi ratsastusterapia. Ratsastusterapiaa on käytetty yli 25 vuotta, etenkin pitkäaikaissairauksien hoidossa. Hoidon tarpeen arvioi lääkäri. Näitä terapia tunteja pitää koulutettu terapeutti ja ne ovat yksilöterapia tunteja. Liikuntavammaisten terapiaan on saatavilla myös rahallista tukea Kela:lta. Terapian on todettu auttavan haju-,näkö-, ja kuuloaisteihin sekä parantavan liikkuvuutta ja motoriikkaa. Tavoitteena on vamman tai sairauden aiheuttaman haitan hoitaminen kuntoutuksena. Erityisryhmien opetuksessa ratsastuslajeja ei muuteta, mutta olosuhteet, varustus ja opetus järjestetään tilanteen mukaan sopivaksi. Ratsastajaa tuetaan erityisillä apuvälineillä siten, että ratsastaminen on turvallista ja ratsastaja kehittyy mahdollisuuksien mukaan.

Hevosen hoito on myös kuntoutuksen tärkeä osa, se auttaa sosiaalisissa tilanteissa, sekä psyykkisissä ongelmissa ja todettu myös käsien motoriikkaa parantavana keinona. Suomen Ratsastajainliitto antaa lisätietoja ratsastusterapiasta, sekä he kouluttavat ratsastusterapian ammattiin päteväksi terapeutiksi yhteistyössä Hevosopisto Oy:n kanssa.